Terugblik Burgemeester Visser op het jaar 2016 deel 3

Terugblik Burgemeester Visser op het jaar 2016 deel 3

Inwoners en gemeente werken aan de samenleving

De tweedeling in de maatschappij is ook zichtbaar tussen inwoners en het openbaar bestuur. “Die afstand wil ik verkleinen en gelukkig ben ik daar niet de enige in. De gemeenteraad wil experimenteren met projecten om inwoners beter te betrekken bij de beleidsvorming en –uitvoering.” Via de enquête participatie hebben de inwoners van Twenterand een duidelijk signaal gegeven. Er werd een magere voldoende gegeven voor de manier waarop de gemeente Twenterand haar inwoners betrekt bij de inrichting van de samenleving. “De inwoners waren kritisch op de gemeente, maar ook kritisch op zichzelf. Dat vind ik sterk. Verandering begint bij jezelf, wat kan ik zelf doen om een situatie te verbeteren. Dat doe ik, dat doet het college, dat doet de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie maar dat doen ook de inwoners.” Van ambtenaren wordt gevraagd om voorafgaand aan nieuw beleid na te denken hoe de inwoners erbij betrokken kunnen worden.

2017

Vooruitkijkend naar 2017 wil burgemeester Visser wel alvast wat van zijn ambities laten horen. “In ieder dorp gaan we een pilot starten om met de inwoners de samenleving te verbeteren middels participatie. Dorpsraden en plaatselijke belangen hebben daarin een belangrijke rol en dan is het belangrijk dat inwoners ook de weg naar deze belangengroepen weten te vinden.” Voor 2017 heeft Visser nog een opvallende oproep voor (startende) ondernemers: “Zo goed als de hele gemeente heeft de beschikking over glasvezel. Dat biedt snelheid en ruimte voor creativiteit. Ik daag onze ondernemers dan ook uit om met nieuwe toepassingen te komen, die de gemeente Twenterand vooruithelpen.”

Kerstboodschap

Burgemeester Visser sluit af met een wens voor alle inwoners van Twenterand: “Allereerst hoop ik natuurlijk dat iedereen met de jaarwisseling voorzichtig is met vuurwerk en carbid. Het vreselijke ongeluk van vorig jaar met de klaphamer in Vriezenveen staat mij nog helder voor de geest.

Daarnaast wens ik iedereen tijdens de kerstdagen rust en aandacht voor het gezin en de naasten. We moeten tegenwoordig zoveel en de smartphone en de tablet bepalen ons leven. Geniet van de kerstdagen zonder de stress van de laatste berichtjes op sociale media en steek die tijd in aandacht voor de mensen om je heen. Dat geeft anderen nieuwe energie en jezelf ook!”

cornelisvisser

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.