Terugblik Burgemeester Visser op het jaar 2016 deel 2

Terugblik Burgemeester Visser op het jaar 2016 deel 2

Betere verhoudingen in de raad

Eigenlijk vindt Visser dat het duale stelsel in de gemeenteraden helemaal niet past bij het karakter van de Twentenaar. Het duale stelstel betekent dat de raad het college vooraf kaders geeft en na afloop controleert. “Een Twentenaar doet het liefst alles samen, kijkt om naar zijn buurman en zorgt voor een zieke vader of moeder. Maar een Twentenaar houdt er niet van om lijnrecht tegenover iemand anders te staan.” Hoewel Visser niet de bedoeling heeft het duale stelsel volledig op de schop te nemen, worden er wel allerlei initiatieven genomen om de dialoog op gang te brengen. Visser constateert dat in het najaar van 2016 er beter met elkaar is gesproken en gedebatteerd in de raadszaal van het gemeentehuis in Vriezenveen. “De raad over de begroting voor het jaar 2017 was daar een goed voorbeeld van.” De nieuwe opstelling van de raadszaal heeft daaraan bijgedragen. “Voor interrupties moeten raadsleden nu naar de katheder lopen, in plaats van dat ze kunnen blijven zitten. Dat zorgt voor een beter debat, want mensen bereiden hun interruptie beter voor.” Ook wordt binnen de gemeenteraad nagedacht over een nieuw soort vergadering. Visser daarover: “Er is behoefte om voor de raadsdebatten eerst een mening te kunnen vormen zonder daar al direct politiek gewin uit te halen. Een raadswerkgroep is er mee bezig om dat uit te werken en zo komen we waarschijnlijk op een duaal stelsel op Twentse leest geschoeid.”

Eigen kracht

De burgervader ziet de kracht van de Twenterander, maar die moet wel meer aangeboord worden. Inwoners van Twenterand hebben soms niet eens in de gaten waar ze sterk in zijn. “Ik heb het weleens eerder genoemd, maar de vrijwilligers zijn echt ons uithangbord. Overal, bij evenementen in de zorg maar ook bij de integratie van statushouders in Twenterand zijn vrijwilligers van doorslaggevende betekenis.” Dat is een reden waarom Visser vertrouwen heeft in de kracht van de inwoners van ‘zijn’ gemeente. Want ook voor Twenteranders zijn zekerheden weggevallen. De arbeidsmarkt wordt flexibeler en dat zorgt voor dynamiek, ontwikkeling en kansen voor mensen. Er zit echter ook een keerzijde aan die verandering: het werkt tweedeling in de maatschappij in de hand: “We moeten niet doorschieten in flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat kan immers als resultaat hebben dat mensen makkelijk op straat worden gezet. Lager opgeleiden worden daardoor harder geraakt dan hoger opgeleiden en dus ben ik het ermee eens dat we moeten zorgen voor een sterk sociaal vangnet en bijscholing.” Volgens Visser zijn er in Twenterand genoeg voorbeelden van mensen die initiatief tonen: Er zijn mensen die zich hebben omgeschoold. Bouwvakkers die de zorg in gaan, soms met pijn in het hart, maar wel met de overtuiging om er weer wat van te maken.
De gemeente wil een actieve rol spelen in het stimuleren van bedrijven om mensen met een beperking aan te nemen. “Enkele bedrijven uit Twenterand hebben dit al gedaan en ook als gemeente geven we hierin het goede voorbeeld,” aldus de burgemeester.

Grensbelemmeringen wegnemen

De kansen liggen soms ook letterlijk voor de deur. Duitsland biedt volop mogelijkheden voor werk. Maar om die mogelijkheden beter te benutten moet er volgens burgemeester Visser worden geïnvesteerd in kennisuitwisseling en in de vereenvoudiging van regels om in Duitsland te werken. “Samen met de burgemeester van Enschede heb ik mij in een brief aan de Europese Commissie ingezet voor het wegnemen van grens barrières. Daarbij gaat het erom dat we weten hoe elkaars land in elkaar zit, dat we de taal en de cultuur kennen.” De Euregio is bezig met een project voor grensoverschrijdende statistiek. En de scholen moeten mee in die ontwikkeling: “Leerlingen moeten veel vaker stagelopen bij onze oosterburen. Dat is een investering in hun toekomst.” Verder ziet Visser het als zijn taak om belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen. “Als iemand in Duitsland aan het werk wil, moeten er nogal wat bureaucratische hindernissen worden genomen. Die wil ik graag zoveel mogelijk wegnemen, juist ook voor de inwoners van Twenterand. We grenzen immers aan Duitsland.”

cornelisvisser

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.