Over Cornelis Visser

Cornelis Visser

Vanaf 18 mei 2017 ben ik burgemeester van de gemeente Katwijk. Katwijk is een fijne gemeente om te werken. De contacten met de inwoners zijn spontaan en positief. Er zijn meer dan 25.000 vrijwilligers actief op een bevolking van ca. 65.000 inwoners. Raad en college werken nauw samen aan de toekomst van de gemeente en de inwoners. Belangrijke thema’s voor mij zijn de kwaliteit van het openbaar bestuur, burgerparticipatie, goede communicatie met en dienstverlening aan inwoners en bedrijven en digitalisering in combinatie met slimmere dienstverlening. Daarnaast sta ik voor de integriteit van het openbaar bestuur en vanuit de portefeuille openbare orde en veiligheid de integrale aanpak van drugsverslaving.

Burgerparticipatie: Nieuw beleid dat niet eerst met de inwoners overlegd is, kan soms weerstand opwekken, terwijl als inwoners wel betrokken worden creatieve oplossingen kunnen worden gevonden. Overheden kunnen meer gebruik maken van de kwaliteiten van vrijwilligers in de samenleving.

Digitalisering in combinatie met slimmere dienstverlening: Ik ben er van overtuigd dat we het leven voor iedereen makkelijker maken door het slim inzetten van digitalisering. Het doel is natuurlijk om de dienstverlening aan de inwoners nog beter te maken. Dat betekent dat we tijdig met de inwoners communiceren en een goede prijs/kwaliteitsverhouding in onze dienstverlening nastreven. De kwaliteit van de besluiten door college en raad moet goed zijn.

Integrale aanpak van drugsverslaving: Ik vind dat iedere inwoner van de gemeente recht heeft op een veilige buurt. Indien nodig schroom ik niet om gebruik te maken van de bevoegdheden die de wet de burgemeester geeft, zoals sluiting van drugspanden. Wanneer het mensen in een kwetsbare positie betreft wordt een zorgtraject aangeboden.