Over Cornelis Visser

Cornelis Visser

Vanaf 18 mei 2017 ben ik burgemeester van de gemeente Katwijk, daarvoor ben ik zeven jaar burgemeester geweest van de gemeente Twenterand. Als burgemeester ben ik van veel markten thuis. Een collega vergeleek het vak van burgemeester met de kubus van Rubik met alle gekleurde vlakjes. De zes kanten zijn dan de raad, het college, de organisatie, de vertegenwoordiger van de Kroon, de contacten met andere overheden en de belangrijkste de inwoners. Belangrijke thema’s voor mij zijn Openbare orde en veiligheid, Vernieuwing van het raadswerk, Burgerparticipatie, Digitalisering in combinatie met slimmere dienstverlening en versterking van de positie van de ondernemers in de marketing van de Vrijetijdseconomie.
Openbare orde en veiligheid: Ik vind dat iedere inwoner van de gemeente recht heeft op een veilige buurt. Indien nodig schroom ik niet om gebruik te maken van de bevoegdheden die de wet de burgemeester geeft, zoals sluiting van drugspanden.
Vernieuwing van het raadswerk: Het is duidelijk dat volksvertegenwoordigers soms al een oordeel vellen zonder dat ze aan goede beeldvorming hebben gedaan. Dat speelt niet alleen in het nationale parlement, maar ook in de gemeenteraad. In de raad wordt gewerkt aan een nieuw type raadsbijeenkomst voorafgaand aan de raadsdebatten. De bedoeling is dat hier vrij met alle betrokken partijen kan worden gesproken zonder dat er gelijk aan oordeelsvorming wordt gedaan.
Burgerparticipatie: Nieuw beleid dat niet eerst met de inwoners overlegd is, kan soms weerstand opwekken, terwijl als inwoners wel betrokken worden creatieve oplossingen worden gevonden. Overheden kunnen meer gebruik maken van de kwaliteiten van vrijwilligers in de samenleving.
Digitalisering in combinatie met slimmere dienstverlening: Ik ben er van overtuigd dat we het leven voor iedereen makkelijker maken door het slim inzetten van digitalisering. Het doel is natuurlijk om de dienstverlening aan de inwoners nog beter te maken.
Vrijetijdseconomie, de structuur voor de marketing van de vrijetijdseconomie is aangepast zodat ondernemers de koers bepalen.