Nieuwe Nederlanders in de raadszaal van Katwijk

Nieuwe Nederlanders in de raadszaal van Katwijk

Op 16 november heb ik 7 nieuwe Nederlanders genaturaliseerd, mensen uit Irak, Somalië, Botswana, India en de Filipijnen. We ontvangen ze goed in Katwijk met koffie en een lekker gebakje.  Ze leggen de verklaring van verbondenheid af. Daarna krijgen ze een bos bloemen en een Nederlandse vlag. Na afloop kunnen de nieuwe Nederlanders nog even op de foto met de burgemeester. Door mijn 1.95m is er wel sprake van lengteverschil met mensen uit andere werelddelen. Dat verheugt de feestvreugde nog extra.

Deze keer zaten we in de raadszaal en dat gaf mij de gelegenheid om eerst wat te vertellen over onze democratie en alle rechten en plichten die daarbij horen. Ook de 7 deugden uit de Klassieke oudheid kwamen voorbij. In de raadszaal van Katwijk zitten namelijk gebrandschilderde ramen met zeven deugden.

  1. aestetica (schoonheid)
  2. sapientia (wijsheid)
  3. magnanimitas (grootmoedigheid)
  4. justitia (rechtvaardigheid)
  5. caritas (liefde)
  6. intrepiditas (onverschrokkenheid)
  7. prudentia (voorzichtigheid)

Op de Katwijkse ambtsketen staan overigens 8 deugden, want daar is fides toegevoegd omdat geloof en vertrouwen belangrijk zijn in de Katwijkse samenleving. De raadszaal in het gemeentehuis  aangevuld met de ambtsketen bieden een mooi kader om de nieuwe Nederlanders vertrouwd te maken met de westerse waarden en normen.

cornelisvisser

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.