Twenterand: positieve ervaring met participatieverklaring statushouders

Twenterand: positieve ervaring met participatieverklaring statushouders

Op 19 december 2016 stond er een kritisch stuk in de Volkskrant over de participatieverklaring voor nieuwkomers van Minister Asscher. De verklaring zou zinloos zijn. Onze ervaring in Twenterand is anders.

De verklaring is bedoeld om nieuwkomers zo snel mogelijk bekend te maken met de kernwaarden van onze samenleving zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De gemeente Twenterand heeft haar nieuwkomers (allen statushouders) een tweedaagse cursus aangeboden waarbij uitleg werd gegeven over waarden en normen in onze samenleving. De bijeenkomsten werden door de nieuwkomers volop gebruik gemaakt om vragen te stellen en in discussie te gaan over thema’s als de positie van de vrouw en seksualiteit. Daarvoor is het traject ook bedoeld en dus heeft het zin. Voor mij als burgemeester is het alleen maar positief dat de statushouders snel weten hoe het hier werkt. Daarnaast is participatie een belangrijke waarde. We verwachten van de statushouders dat ze zo snel mogelijk naar school gaan of werk of vrijwilligerswerk gaan doen.

Op 18 januari 2017 hebben 32 nieuwkomers in Twenterand hun participatieverklaring ondertekend. Ze waren er blij mee. Na de officiële uitreiking in de raadszaal gingen ze trots met een Nederlandse vlag weer naar huis.

cornelisvisser

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.